Καλέστε μας:
2310 402675
Θεσσαλονίκη
210 3314829 Αθήνα

Καταστροφή Μέσων / Διαγραφή Δεδομένων

Καταστροφή Μέσων / Διαγραφή Δεδομένων

καταστροφη αποθηκευτικου μεσου διαγραφη δεδομενων

Στα πλαίσια των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρουμε, η εταιρία μας δίνει στους πελάτες της τη δυνατότητα διαγραφής δεδομένων καθώς και την καταστροφή αποθηκευτικών μέσων.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) επηρεάζεται πλέον κάθε οργανισμός και εταιρία η οποία διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής.

Η Northwind Data Recovery σας προσφέρει τη δυνατότητα διαγραφής όλων των δεδομένων ενός αποθηκευτικού μέσου, η οποία διαγραφή με τη σειρά της διασφαλίζει ότι μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε το αποθηκευτικό σας μέσο χωρίς την πιθανότητα διαρροής των δεδομένων σας σε τρίτους.

Μερικά χαρακτηριστικά της παραπάνω υπηρεσίας είναι τα εξής:

1. Διαγραφή των δεδομένων σε ποσοστό 100% 

2. Υποστήριξη όλων των αποθηκευτικών μέσων (π.χ. SSD, HDD, Server/ RAID, κ.ά.)

3. Συμμόρφωση ως προς το Άρθρο 17 του GDPR της Ε.Ε. ("δικαίωμα στη λήθη").

Τέλος, με το πέρας της διαδικασίας της εξάλειψης των δεδομένων εξάγεται μία αποκλειστική αναφορά ακολουθούμενη από πρωτόκολλο ως απόδειξη της διαγραφής των πληροφοριών από το αποθηκευτικό σας μέσο.

Η παραπάνω διαδικασία και το πρωτόκολλο που εξάγεται είναι απόλυτα συμμορφωμένο με τις πιστοποιημένες διαδικασίες που ακολουθούν οι οργανισμοί ADISA και NATO.

 

Αναλυτικά πως γίνεται η διαγραφή δεδομένων από υπολογιστή: